Kadra

zd_maczynski

dr hab. inż. Andrzej Maczyński, prof. ATH


Dr hab. inż. Andrzej Maczyński, prof. ATH jest wieloletnim pracownikiem dydaktyczno-naukowym Akademii Techniczno-Humanistycznej. Organizował między innymi laboratorium sterowników PLC i monitoringu przemysłowego. Był jednym z członków zespołu, który doprowadził do uruchomienia w 2010 roku kierunku Transport. Od roku 2012 jest dziekanem Wydziału Zarządzania i Transportu.
Zainteresowania naukowe dr hab. inż. Andrzeja Maczyńskiego związane są z dynamiką i sterowaniem maszyn, a także z zagadnieniami Inteligentnych Systemów Transportowych. Jest autorem lub współautorem około 90 publikacji, w tym 2 monografii zagranicznych oraz 3 skryptów dydaktycznych.


Stanowisko: profesor ATH, kierownik Katedry
Pokój: A111
Telefon: 338 279 289
E-mail: amaczynski@ath.eu
Prowadzone przedmioty:
 • Mechanika techniczna III
 • Sterowanie i monitoring
 • Środki transportu I
 • Środki transportu II

Konsultacje (sem. zimowy):
 • Poniedziałek 8:45 - 9:30
 • Sobota (zjazdowa) 10:30 - 11:15

zd_brzozowski

dr hab. inż. Krzysztof Brzozowski, prof. ATH


Dr hab. inż. Krzysztof Brzozowski jest profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Transportu na Wydziale Zarządzania i Transportu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Członek zespołu, który przygotował i doprowadził do uruchomienia kierunku Transport, od 2014 r. pełniący funkcję koordynatora kierunku.
Autor i współautor szeregu publikacji, w tym kilku monografii, poświęconych modelowaniu komputerowemu w zagadnieniach technicznych. Obecnie w swojej pracy naukowo-badawczej zajmuje się problematyką doskonalenia metod oceny, a docelowo również kontroli, poziomu oddziaływania transportu na jakość powietrza i klimat akustyczny przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury inteligentnych systemów transportowych. Równolegle podejmuje również zagadnienia analizy użyteczności informacji pozyskiwanej na poziomie warstwy sprzętowej funkcjonującej w ramach poszczególnych rozwiązań z zakresu ITS.


Stanowisko: profesor ATH
Pokój: A113
Telefon: 338 279 285
E-mail: kbrzozowski@ath.eu
Prowadzone przedmioty:
 • Dynamika systemowa w zagadnieniach transportowych
 • Infrastruktura transportu
 • Ocena oddziaływania transportu na środowisko

Konsultacje (sem. zimowy):
 • Środa 13:30 - 14:15
 • Sobota (zjazdowa) 8:00 - 8:45

zd_pidgurskyi

dr hab. inż. Mykola Pidgurskyi, prof. ATH


Dr hab. inż. Mykola Pidgurskyi jest profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Transportu na Wydziale Zarządzania i Transportu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Absolwent Narodowego Uniwersytetu Technicznego w Tarnopolu, autor dwóch monografii oraz szeregu publikacji naukowych w czasopismach i materiałach konferencji technicznych.
W pracy naukowo-badawczej zajmuje się problemami kinematyki i dynamiki środków transportu oraz modelowaniem procesów wytrzymałościowych elementów konstrukcji z uwzględnieniem obciążeń eksploatacyjnych.


Stanowisko: profesor ATH
Pokój: B42
Telefon: 338 279 177
E-mail: mpidgurskyi@ath.eu
Prowadzone przedmioty:
 • Podstawy konstrukcji maszyn

Konsultacje (sem. zimowy):
 • Poniedziałek 13:30 - 14:15
 • Niedziela (zjazdowa) 18:30 - 19:15
zd_szczotka

dr hab. inż. Marek Szczotka, prof ATH


Dr hab. inż. Marek Szczotka pracuje w ATH od ukończenia studiów na Wydziale Budowy Maszyn w 2000r (z przerwami w latach 2005, 2006-2009 oraz od 2012-nadal)​. W 2004 r. uzyskał stopień doktora (w ATH) oraz w 2012 r. doktora habilitowanego (Politechnika Gdańska). Zajmuje się głównie zagadnieniami związanymi z mechaniką, wytrzymałością materiałów i metodami komputerowymi wspomagającymi projektowanie różnych maszyn oraz urządzeń a także tworzeniem dedykowanego oprogramowania stosowanego w praktyce inżynierskiej/projektowej. Od ponad dziesięciu lat pracuje dla norweskiej firmy dostarczającej specjalistyczne urządzenia dźwigowe dla przemysłu morskiego oraz offshore. Pracował również jako inżynier ds. symulacji N.V.H. w CRF (Turyn, Włochy), gdzie uczestniczył w projektach samochodów oraz pociągów dużych prędkości. Jest autorem lub współautorem około 50-ciu publikacji oraz kilkunastu opracowań dla przemysłu.


Stanowisko: profesor ATH
Pokój: B42
Telefon: 338 279 221
E-mail: mszczotka@ath.eu
Prowadzone przedmioty: -
Konsultacje (sem. zimowy):
 • Wtorek 9:30 - 10:15
 • Sobota (zjazdowa) 10:30 - 11:15
zd_plosa

dr inż. Jerzy Płosa


Dr inż. Jerzy Płosa jest starszym wykładowcą na Wydziale Zarządzania i Transportu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Jego zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia modelowania układów mechanicznych oraz dynamiki maszyn. Jest autorem kilkunastu publikacji krajowych i zagranicznych z tego zakresu.
Jest wieloletnim pracownikiem dydaktycznym, związanym z Akademią Techniczno-Humanistyczną od ponad 30 lat. Od początku prowadzi zajęcia związane z mechaniką techniczną.


Stanowisko: starszy wykładowca
Pokój: A113
Telefon: 338 279 285
E-mail: jplosa@ath.eu
Prowadzone przedmioty:
 • Grafika inżynierska A
 • Informatyka I
 • Informatyka IA
 • Mechanika techniczna I
 • Mechanika techniczna II
 • Mechanika techniczna III
 • Seminarium dyplomowe
 • Seminarium dyplomowe II

Konsultacje (sem. zimowy):
 • Poniedziałek 17:30 - 18:15
 • Sobota (zjazdowa) 18:15 - 19:00
zd_kubanski

dr inż. Mariusz Kubański


Dr inż. Mariusz Kubański jest starszym wykładowcą na Wydziale Zarządzania i Transportu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Ukończył Politechnikę Łódzką, Filię w Bielsku-Białej. Z uczelnią związany jest od 1999 r., gdzie podjął pracę zaraz po ukończeniu studiów. W 2010 roku obronił rozprawę doktorską z tematyki koncepcje logistycznych przedsiębiorstw przemysłu spożywczego. Jego zainteresowania naukowe związane są z: logistyką, zarządzaniem łańcuchami dostaw, systemami logistycznymi, transportem, nowoczesnymi technologiami wykorzystywanymi w transporcie, usługami logistycznymi, usługami transportowymi, jakością, badaniem jakości usług, organizacją i zarządzaniem oraz marketingiem.


Stanowisko: adiunkt
Pokój: A113
Telefon: 338 279 285
E-mail: mkubanski@ath.eu
Prowadzone przedmioty:
 • Logistyka
 • Systemy logistyczne
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw
 • Logistyka zaopatrzenia
 • Logistyka dystrybucji
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem logistycznym
 • Zarządzanie jakością w transporcie

Konsultacje (sem. zimowy):
 • Środa 13:45 - 14:45
 • Niedziela (zjazdowa) kontakt e-mail
zd_rygula

dr inż. Artur Ryguła


Dr inż. Artur Ryguła jest adiunktem w Katedrze Transportu i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej. W roku 2007 ukończył studia na Wydziale Transportu Politechniki Śląskiej otrzymując tytuł zawodowy inżyniera ruchu. W roku 2012 obronił pracę doktorską z zakresu metod wczesnego ostrzegania kierowcy uzyskując stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie transport.
W pracy naukowo-badawczej podejmuje problemy związane z modelowaniem inteligentnych systemów transportowych oraz kształtowaniem bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Członek stowarzyszenia ITS Polska.


Stanowisko: adiunkt
Pokój: A110
Telefon: 338 279 269
E-mail: arygula@ath.eu
Prowadzone przedmioty:
 • Inżynieria ruchu
 • Pakiety użytkowe
 • Rozliczanie czasu pracy kierowcy

Konsultacje (sem. zimowy):
 • Piątek 10:30 - 11:15
 • Sobota (zjazdowa) 14:15 - 15:00
zd_honkisz

mgr inż. Marcin Honkisz


Mgr inż. Marcin Honkisz jest pracownikiem dydaktyczno-naukowym Akademii Techniczno-Humanistycznej. Jest absolwentem Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowiskiej. Ukończył studia magisterskie na specjalności Automatyka. Jego zainteresowania naukowe oraz zawodowe związane są z automatyką pojazdów specjalnych. Jest autorem szeregu projektów na pojazdy wojskowe, strażackie i telewizyjne, a także publikacji związanych z tematyką sterowania.


Stanowisko: asystent
Pokój: A110
Telefon: 338 279 269
E-mail: mhonkisz@ath.eu
Prowadzone przedmioty:
 • Eksploatacja techniczna
 • Grafika inżynierska A
 • Pakiety użytkowe
 • Sterowanie i monitoring
 • Systemy sterowania ruchem drogowym
 • Środki transportu II
 • Technologia informacyjna

Konsultacje (sem. zimowy):
 • Czwartek 9:00 - 9:45
 • Niedziela (zjazdowa) 12:00 - 12:45
zd_loga

mgr inż. Wiktoria Loga-Księska


Mgr inż. Wiktoria Loga jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Akademii Techniczno- Humanistycznej. Jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, gdzie uzyskała tytuł zawodowy inżyniera w dziedzinie Telematyki Transportu i Logistyki oraz tytuł magistra na kierunku Informatyka w obszarze analiz Big Data. W swojej działalności naukowo-badawczej pracuje nad zagadnieniami związanymi z inteligentnymi systemami transportowymi, analizą danych oraz bezpieczeństwem teleinformatycznym w transporcie.


Stanowisko: asystent
Pokój: A110
Telefon: 338 279 269
E-mail: wloga@ath.eu
Prowadzone przedmioty:
 • Inżynieria ruchu
 • Technologie informacyjne w logistyce
 • Technologia informacyjna

Konsultacje (sem. zimowy):
 • Poniedziałek 11:20 - 12:05
 • Sobota (zjazdowa) 12:00 - 12:45
zd_sordyl

mgr inż. Justyna Sordyl


Mgr inż. Justyna Sordyl jest pracownikiem dydaktyczno-naukowym Akademii Techniczno-Humanistycznej. Jest absolwentką ATH, wydziału NoMiŚ, gdzie ukończyła Inżynierię Środowiska i obecnego wydziału ZiT, gdzie ukończyła Zarządzanie Logistyką i Jakością. Jej zainteresowania naukowe związane są z oddziaływaniem transportu na środowisko. W pracy naukowo-badawczej poszukuje wpływu parametrów ruchu pojazdów na klimat akustyczny w otoczeniu dróg.


Stanowisko: asystent
Pokój: A110
Telefon: 338 279 269
E-mail: jsordyl@ath.eu
Prowadzone przedmioty:
 • Infrastruktura transportu
 • Mechanika techniczna II
 • Technologia informacyjna
 • Ocena oddziaływania transportu na środowisko

Konsultacje (sem. zimowy):
 • Poniedziałek 13:30 - 14:15
 • Sobota (zjazdowa) 14:15 - 15:00
 • Sobota (zjazdowa) 18:15 - 18:45
zd_grabara

mgr Agnieszka Grabara


Mgr Agnieszka Grabara jest Obecnie asystentem naukowo-dydaktycznym w Katedrze Transportu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Technicznym Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.
W swojej pracy zawodowej zajmuje się zagadnieniami związanymi z technologią informacyjną, środkami transportu oraz rozliczaniem czasu pracy kierowców. Zainteresowania naukowe obejmują tematykę związaną z bezpieczeństwem w ruchu drogowym.


Stanowisko: asystent
Pokój: A110
Telefon: 338 279 269
E-mail: agrabara@ath.eu
Prowadzone przedmioty:
Konsultacje:
 • URLOP MACIERZYŃSKI
zd_kolarz

Alina Kolarz


Stanowisko: specjalista ds. administracyjnych
Pokój: A111
Telefon: 338 279 289
E-mail: kt@ath.eu
Prowadzone przedmioty: -
Konsultacje: -
zd_macher

mgr inż. Marcin Macher


Stanowisko: starszy technik
Pokój: A110
Telefon: 338 279 269
E-mail: mmacher@ath.eu
Prowadzone przedmioty: -
Konsultacje: -