Nasze laboratoria

Kształcący się w naszej Katedrze studenci mają do dyspozycji ciekawie wyposażone laboratoria. Szereg zajęć odbywa się w salach znajdujących się na drugim piętrze budynku A – A207 oraz A210.

a207-01 a207-02

a210-02 a210_01

Jednym z bardziej interesujących elementów w laboratorium A207 jest stanowisko „Sterownik sygnalizacji świetlnej”. Do sterownika drogowej sygnalizacji świetlnej MSR-MINI-2002/100/15 podłączono 4 sygnalizatory dla grup kołowych (3-komorowe), 2 sygnalizatory dla pieszych (2-komorowe) oraz 1 sygnalizator zielonej strzałki (1-komorowy), 2 przyciski zgłoszeniowe dla pieszych, 16 pętli indukcyjnych. Dodatkowo istnieje możliwość podłączenia wideodetektora Pn-500 detekcji pojazdów wraz z kamerą, Sygnalizatory zamontowano na planszy, na której można wyświetlać wizualizacje przykładowych skrzyżowań.

dsc_5721-1_1980


Do najnowszych składników bazy badawczej należy oddane do użytku we wrześniu 2016 roku stanowisko dydaktyczno-naukowe ITS. Składa się ono z dwóch zasadniczych części:

infrastruktury drogowej, w skład której wchodzą:

 • konstrukcja wsporcza,
 • znak o zamiennej treści VMS (Variable Message Signs),
 • system preselekcyjnego ważenia pojazdów z czujnikami tensometrycznymi wraz z kamerą CCTV (Closed-Circuit TeleVision),
 • kamera do rozpoznawania tablic rejestracyjnych,
 • klasyfikator (MC3224) pojazdów wg TLS wraz z dwoma pętlami indukcyjnymi,
 • 2 kamery obrotowe PTZ  (pan–tilt–zoom),
 • kompaktowa stacja pogodowa WS600 do pomiaru: temperatury, wilgotności względnej, ciśnienia powietrza, kierunku wiatru, prędkości wiatru, wielkości opadów,
 • czujnik widoczności,
 • czujnik drogowy do pomiaru temperatury, stanu nawierzchni
  i wysokości filmu wodnego,
 • system czujników Bluetooth,

dsc_5618-1_1980

oraz centrum monitoringu w laboratorium B40 z:

 • serwerem,
 • 2 stacjami roboczymi,
 • ścianą wizyjną LED – 4 monitory.

Ponadto stanowisko ITS wykorzystuje szereg urządzeń i łączy transmisyjnych oraz odpowiednie oprogramowanie. Szczególnie istotną funkcję pełni oprogramowanie OnDynamic związane z monitoringiem parametrów ruchu drogowego. Na razie oprogramowanie może przetwarzać dane zebrane na stanowisku dydaktyczno-naukowym. Czynione są jednak starania w celu uzyskania dostępu do danych dotyczących centrum miasta Bielsko-Biała. W najbliższym czasie planowane jest także uzupełnienie stanowiska o skaner 2D, czujnik natężenia dźwięku (obie procedury zakupu są w toku) oraz zamontowanie na nim jednej z posiadanych przez Katedrę Transportu  radarowej stacji pomiaru ruchu AutoScope RTMS.

Stanowisko to jest unikatowe w skali kraju. W jego skład wchodzi wiele elementów wykorzystywanych we współczesnych systemach ITS. Dzięki umieszczeniu ich na wjeździe na kampus ATH możliwe jest prowadzenie badań w warunkach zbliżonych do rzeczywistych z zachowaniem znacznego poziomu bezpieczeństwa. Rozbudowany system czujników Bluetooth pozwala na prowadzenie badań nad tą obiecującą w kontekście ITS technologią, np. w zakresie wyznaczania trasy przejazdu pojazdu. Kamera obrotowa PTZ usytuowana w pobliżu parkingu umożliwia prowadzenie badań w zakresie algorytmów wyznaczania zajętości parkingu opartych o techniki video. Ważną cechą stanowiska jest jego otwartość, czyli łatwa możliwości rozbudowy o nowe urządzenia i funkcjonalności. Już we wrześniu 2016 na terenie kampusu ATH gościli przedstawiciele firmy Swarco, którzy wyrażali znaczne zainteresowanie przeprowadzaniem wspólnych badan na stanowisku ITS.

dsc_5650-1_1980_cr