Pozytywna ocena programowa na kierunku Transport!!!

Posted on Posted in Nowości

Nowy rok akademicki dopiero się rozpoczyna, a my od razu mamy miłego newsa 🙂

Na prośbę władz dziekańskich Wydziału Zarządzania i Transportu Polska Komisja
Akredytacyjna przeprowadziła w dniach 12-13 maja 2017 roku wizytację na kierunku Transport. W
opracowanym przez zespół oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej raporcie stwierdzono, że
wszystkie osiem kryteriów oceny programowej jest na ocenianym kierunku spełnionych w pełni. W
związku z wymową całego raportu władze Wydziały nie wniosły do niego żadnych uwag.

W dniu 21 września 2017 r. Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej w Uchwale Nr
498/2017 wydało pozytywną ocenę programową na kierunku Transport prowadzonym na Wydziale
Zarządzania i Transportu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Była to pierwsza
ocena parametryczna kierunku od jego uruchomienia w 2010 roku.
Następna ocena powinna
nastąpić w roku akademickim 2022/2023.