O nas

Katedra Transportu to jedna z najmłodszych katedr na Akademii Techniczno-Humanistycznej. Powstała 1 czerwca 2016 roku w wyniku podziału dotychczasowej Katedry Transportu i Informatyki istniejącej na Wydziale Zarządzania i Informatyki.

W Katedrze pracuje łącznie 11 osób, z czego 9 w charakterze pracowników naukowo-dydaktycznych. Szersze informacje o wszystkich pracownikach Katedry znaleźć można na stronie Kadra.

Główną siedzibą Katedry jest budynek A kampusu ATH. W tym budynku swoje gabinety mają wszyscy pracownicy Katedry. Na drugim piętrze budynku znajdują się natomiast dwa najważniejsze laboratoria Katedry, o których szerzej piszemy na stronie Laboratoria.

Pracownicy Katedry prowadzą badania naukowe w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinach Transport oraz Budowa i eksploatacja maszyn.


Współtworzony przez Katedrę kierunek Transport realizowany na Wydziale Zarządzania i Transportu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku–Białej uzyskał w 2012 roku nagrodę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na dofinansowanie podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni w zakresie wdrażania systemów poprawy jakości kształcenia oraz Krajowych Ram Kwalifikacji.

W 2016 r. w ramach Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością” kierunek Transport uzyskał Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością” oraz dodatkowe wyróżnienie w postaci Certyfikatu „Laur innowacji”.

Przy udziale specjalistów z otoczenia gospodarczego od naboru 2016/2017 Katedra wprowadziła do programu kształcenia specjalność dyplomowania „Inteligentne systemy transportowe”.


studia-z-przyszloscia_cr_1280laurcertyfikat_cr_1280

Certyfikaty i statuetka


Miło nam poinformować, że nasz kierunek otrzymał na kolejny rok certyfikat „Studia z przyszłością”!
13 kwietnia 2017 r. dziekan Wydziału Zarządzania i Transportu prof. ATH dr hab. inż. Andrzej Maczyński odebrał w Warszawie podczas uroczystej gali Certyfikat „Studia z Przyszłością” dla kierunku transport. Komisja konkursowa wyróżnia w ten sposób kierunki realizowane według oryginalnych i wartościowych programów kształcenia, dobrze odpowiadające na potrzeby rynku pracy. Kierunek transport uzyskał to zaszczytne wyróżnienie już po raz drugi. W skali kraju wyróżnionych zostało około 80 kierunków, zarówno z uczelni państwowych (PŚ, AGH, PW) jak i prywatnych.

W związku z tym, zgodnie z regulaminem, kierunek ma prawo przez rok posługiwać się logiem „Studia z przyszłością”.

Ponadto, w ocenie trzech członków komisji akredytacyjnej (tylu ocenia poszczególne wnioski) kierunek uzyskał maksymalną liczbę punktów rankingowych i otrzymał dodatkowo Certyfikat Nadzwyczajny „Lider Jakości”. Oprócz dyplomu jest to także statuetka.

Informacje na temat programu akredytacji kierunków studiów „Studia z przyszłością” można znaleźć na stronie www.studiazprzyszloscia.pl